ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಪೀಠಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ- 10th Class – Apply Now

Brief information: Application invites from Karnataka Administrative tribunal for direct recruitment Stenographer to Bangaluru, Belagavi and Kalaburagi branch. Total 13 posts recruited and allotted posts… Continue reading

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- KTIL Recruitment

Brief Information: Karnataka Tourism Infrastructure Limited has announced job notification for filling up various position on contract base. Interested candidates may apply for the posts… Continue reading

KPSC BREAKING NEWS: Released Status of Recruitments- As on 04-01-2022

KPSC- Status of All recruitments: (As on 04-01-2022) ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ… Continue reading

ಮಹಿಳಾ & ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕಟಣೆ- ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Anganavadi Worker & Assistant Recruitment: Raichur,  Yadgiri, Chitradurga  Brief Information Online Application Invited for  the Anganavadi workers and assistants posts From Raichur, Yadgiri & Chitradurga… Continue reading

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- LDC, Peon & ಅಟೆಂಡರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Brief Information: Rashtriya Military School Bangalore has announced job Notification for direct recruitment Lower Division Clerk, Peon, Lab Assistant and other posts. Application are invited… Continue reading