ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 9264 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ – SDA, FDA & others-ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಚಾಲನೆ

  Brief Information:   ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಒಟ್ಟು 9264 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಖಾಯಂ, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ನಿಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿದೆ…. Continue reading