ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ- SDA ನೇಮಕಾತಿ- 142 ಹುದ್ದೆಗಳು- Highcourt SDA Recruitment

High Court SDA Recruitment 2021   ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 142 ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ದಿನಾಂಕ 24-08-2021 ರಂದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯವೃಂದ ಕ್ಕೆ… Continue reading