ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿ ಇರುವ  20000 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ & ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- Apply Online for SSC-CGL 2022 Gazetted & Non Gazetted Posts

Brief Information:     ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ  ಖಾಲಿ ಇರುವ  20000 ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ & ಸಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- Apply Online for SSC-CGL 2022 Gazetted & Non Gazetted… Continue reading