ಭಾರತೀಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 8740 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- Apply Online for Various posts

Click here to Share:

Brief Information:

Unit of Bharatiya Pashupalana Nigam limited announced job notification for filling up various posts to depute Apna Bharath Apna Bajar Mission scheme. Total 8740 posts called from eligible and interested candidates. Online Application invites for the posts o Field Manager, Tehsil Manager, District Manager  & Functional Manager e-commerce.

ಭಾರತೀಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹ & ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.  “ಅಪ್ನಾ ಭಾರತ ಅಪ್ನಾ ಬಜಾರ್ ಮಿಶನ್” ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜಿಸಲು  ಫಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ತೆಹಸಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.   ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಿಡಲಾಗಿದ್ದು ಒಟ್ಟು 8730 ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 301 ಹುದ್ದೆಗಳು ಖಾಲಿ ಇವೆ. ಇದರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Vacancies distributed across the country including Karnataka. Here will job opportunities for 10th class/ PUC/ Any degree holder. More details follow as:

Total Posts/ ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು:

8740 Posts

Post Details

‍Field Manager/ ಫಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್:

Total Posts: 186

Age Limit: 25-45 years

Monthly salary : Rs. 18000/-

Educational qualification: Any degree from a recognised university

Job Notification
Study Material
Old Question Papers

District Manager/ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್:

Total Posts: 1206

Age Limit: 21-40 years

Monthly salary : Rs. 15000/-

Educational qualification: PUC/ Equivalent  from a recognised board

Tehasil Manager/ ತೆಹಸಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್

Total Posts: 7276

Age Limit: 21-40 years

Monthly salary : Rs. 12000/-

Educational qualification: 10th Class/ Equivalent  from a recognised board

‍Functional Manager E-Commerce/ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್:

Total Posts: 72

Age Limit: 21-40 years

Monthly salary : Rs. 18000/-

Educational qualification: Any degree from a recognised university

Application fees:

Field Manager: Rs. 944/-

District Manager: Rs. 708

Tehsil Manager: Rs. 826

Functional Manager E-Commerce : Rs. 826

Application fees can pay through online by using net banking/ Credit card/ debit card/ UPI

Selection method:

Written Examination/ Interview

Important dates:

Application start from : 14-07-2021

Last date of Apply online: 21-07-2021

Application submission method:

Application submission through online only

 

Important Links

Notification
Apply Online
Vacancies
Official Website
Exam syllabus


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

4 Responses to ಭಾರತೀಯ ಪಶುಪಾಲನಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 8740 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- Apply Online for Various posts

  1. When we suspect that our wife or husband has betrayed the marriage, but there is no direct evidence, or we want to worry about the safety of our children, monitoring their mobile phones is also a good solution, usually allowing you to obtain more important information.

  2. Locate through the “Find My Mobile” system software that comes with the phone, or through third – Party mobile phone number locating software.

  3. 이 보너스는 사용자가 입금을 하지 않아도 보너스를 받을 수 있기 때문에 선호도가 높습니다.

  4. 카지노 게임만 즐기다 보면 쉽게 질릴 수 있습니다. 하지만 카지노사이트 중에 스포츠 베팅 기능까지 구축한 곳은 그리 많지 않습니다. 구축해야 하는 기능이 많기 때문에, 메이저 카지노만 가능한 일이라고 할 수 있습니다. 메이저사이트라면 그만큼 자본력도 탄탄하고 사용자들이 질리지 않게 꾸준히 새로운 콘텐츠를 제공할 수 있다는 의미이기도 합니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *