ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- District Court Recruitment 2020

Click here to Share:

Brief Information:

District Court of Kalaburagi   announced job notification for recruiting 51 Peon posts from eligible & interested candidates. SSLC or 10th Education is minimum qualification to eligible apply for the posts.

ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ & ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಕಲಬುರಗಿ ಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ 51 ಜವಾನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತನೇ ಮುಗಿದ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.

Interested candidates checkout here the full details about the recruitment.

Post Details: Peons

Local Cadre (HK) : 44 Posts

State Cadre (NHK) : 07 Posts

Total Posts : 51 Posts

Qualification:

The Candidates should passed 10th / Equivalent  

Kannada reading & writing is mandatory

Age Limit: (as on the last date of application)

Minimum age : 18 years

Maximum age : 35 years

Age Relaxation:

GM : 35 years

2A, 2B, 3A, 3B : 38 years

SC/ ST/ Cat 1 : 40 years

PWD, Widow, Ex-Serviceman and In service Candidates will get age relaxation as per government rules.

Application Fees:

GM, 2A, 2B, 3A, 3B :  Rs. 300/-

SC, ST, Cat 1 & PWD- Nil

 

 Application mode:

Candidates should apply through online by using official website

Important dates:

Last date of application: 31-12-2020

Last date of making payment: 02-01-2021

Important Links:

Official Website

Notification

Apply Online

Making Payment Link


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *