ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ: ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ & ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Click here to Share:

ಕರ್ನಾಟಕ  ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ  ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದ್ದು. ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಾರ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಪರೇಟರ್, ಕಿರಿಯ ಸಹಾಯಕರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರ & ದಲಾಯತ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

Karnataka legislative Assembly announced notification for filling up various posts on direct recruitment. Online application invites from interested and eligible candidates for recruiting Reporter, Computer Operator, Junior Assistant, Typist & Dalayath Posts.

The more details regarding this direct recruitment the aspirants here will be checked and download the notification in the end of this article.

Post Details:

Post Name No. of posts
Reporter 02
Computer Operator 04
Junior Assistant 10
Typist 01
Dalayath 26
Total Posts 45

SSC Head Constable Recruitment 2022- PUC Only- Apply Online for 835 Posts

Salary Scale:

Post Name Salary Scale
Reporter 37900-70850
Computer Operator 30350-58250
Junior Assistant 21400-42000
Typist 21400-42000
Dalayath 17000-28950

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೈಮಗ್ಗ & ಜವಳಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ|

Education Qualification:

Post Name Education Qualification
Reporter Any degree & Stenography
Computer Operator BCA/ B.Sc Computer Science
Junior Assistant Any degree & computer Knowledge
Typist SSLC & Typing Course
Dalayath 7th Class

ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ| DULT Recruitment

Age limit:

Minimum age limit: 18 years

Maximum age limit:

GM : 35 years

2A, 2B, 3A, 3B : 38 years

SC, ST & Cat 1 : 40 years

Application fees:

Rs. 500/-

No fees for SC, ST, Cat 1

Application paid by postal address in favour of ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಯ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು, 560001

Application Submission method:

The interested aspirants should collect the application form from government printer and fill the complete form itself then send the following address with all necessary attachments and postal order:

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ,

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ ಸಚಿವಾಲಲಯ, ಅಂಚೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆ 5074

ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿ, ವಿಧಾನಸೌದ, ಬೆಂಗಳೂರು-560001

Download the Notification


Click here to Share:
Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *