KPSC BREAKING NEWS: Released Status of Recruitments- As on 04-01-2022

Click here to Share:

KPSC- Status of All recruitments: (As on 04-01-2022)

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission released status of recruitment on 04-01-2022. All recruitment updates can check here. Second division assistant & First division assistant in various department of Karnataka recruitment being conducted by KPSC updates released. KPSC recruitment in various department like Ayush, Karnataka Residential education institute society, Karnataka pollution control board, Labour and employment department etc recruitment updates released.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ  ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,  ಕಾರ್ಮಿಕ & ಉದ್ಯೋಗ  ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission various exams related exam date, key answers, selection list, cut-off, court stay and etc updates check the following link

Download the Status of Recruitment

Official Website

 

ESIC Karnataka Recruitment- Clerk, Steno & MTS Posts- Apply Online for Direct recruitment

 

RDWSD JE & AE Recruitment- Salary Rs. 40000: Apply now- Diploma, BE

 

Land Surveyor revenue Dept. Recruitment- Apply Online for 3000 Land Surveyor Posts

 

KSP RSI Recruitment- 71 Posts- Any degree/ Apply online for RSI Posts

 

KPSC- Status of All recruitments: (As on 01-10-2021)

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission released status of recruitment on 01-10-2021. All recruitment updates can check here. Second division assistant & First division assistant in various department of Karnataka recruitment being conducted by KPSC updates released. KPSC recruitment in various department like Ayush, Karnataka Residential education institute society, Karnataka pollution control board, Labour and employment department etc recruitment updates released.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ  ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,  ಕಾರ್ಮಿಕ & ಉದ್ಯೋಗ  ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission various exams related exam date, key answers, selection list, cut-off, court stay and etc updates check the following link

Download the Status of Recruitment

Official Website

 

 

KPSC Various updates: Selection list & Result Information of Various Recruitment: 

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗವು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಘ & ಮೌಲಾನಾ ಅಜಾದ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಂತಿಮ & ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಯ್ಕೆಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಾಂಕ 01-08-2021ರಂದು ನಡೆದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ತಾಂತ್ರಿಕ & ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ತಾಂತ್ರಿಕ & ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ ಹುದ್ದೆಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

Karnataka Public Service Commission has released various recruitment updates in official website. Various teachers in KREIS and Moulana Azad updates, Statistical inspector & Library Assistant, Department Exam and Group A & B Posts updates also released.

Download the various updates by using following link:

KREIS Update

Minority Update

Statistical Inspector & Lib. Assistant

Department Exam

Group A & B technical & non technical

 

KPSC- Status of All recruitments: (As on 31-08-2021)

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission released status of recruitment on 31-08-2021. All recruitment updates can check here. Second division assistant & First division assistant in various department of Karnataka recruitment being conducted by KPSC updates released. KPSC recruitment in various department like Ayush, Karnataka Residential education institute society, Karnataka pollution control board, Labour and employment department etc recruitment updates released.

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲ ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ & ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ  ನೇಮಕಾತಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಯುಷ್ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ,  ಕಾರ್ಮಿಕ & ಉದ್ಯೋಗ  ಸಚಿವಾಲಯ, ಕಿರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ, ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Karnataka Public service commission various exams related exam date, key answers, selection list, cut-off, court stay and etc updates check the following link

Download the Status of Recruitment

Official Website

 

KPSC-FDA EXAM Admit card released

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರವೇಶಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ- ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ

Karnataka Public Service Service Commission has released admit card for FDA examination conducted on 23-01-2021 and 24-01-2021 across the state for the candidates who applied for this recruitment.

The candidates can download the admit card in official website by entering username and password from now.

The candidates if any technical error contact to helpline number 18005728707  and KPSC helpline number 080-22356487 or 080-22268356

ಕರ್ನಾಟಕ ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ   ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ ಇದೇ ಜನವರಿ 23 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಕೂಡಲೇ ಪ್ರವೇಶ ಪತ್ರವನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download the admit card

KPSC Notice


Click here to Share:
Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

2 Responses to KPSC BREAKING NEWS: Released Status of Recruitments- As on 04-01-2022

  1. Suivre le téléphone portable – Application de suivi cachée qui enregistre l’emplacement, les SMS, l’audio des appels, WhatsApp, Facebook, photo, caméra, activité Internet. Idéal pour le contrôle parental et la surveillance des employés. Suivre le Téléphone Gratuitement – Logiciel de Surveillance en Ligne.

  2. Meilleure application de contrôle parental pour protéger vos enfants – Moniteur secrètement secret GPS, SMS, appels, WhatsApp, Facebook, localisation. Vous pouvez surveiller à distance les activités du téléphone mobile après le téléchargement et installer l’apk sur le téléphone cible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *