ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ- KSSRDI Recruitment 2022- Apply Now

Click here to Share:

Brief Information:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧನಾ & ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಸ್ಥೆ, ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತ ಅನುದಾನಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ವಿಜ್ಞಾನಿ & ಹಿರಿಯ ರೇಷ್ಮೆ ಸಂಶೋಧಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಹೈದ್ರಾಬಾದ್-ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ 371 (ಜೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದ & ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ವೃಂದದ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು 371 ಜೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಇರುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Karnataka State Silk Research and Development Institute  has announced job notification for filling up various posts including Second Division Assistant, Scientist in various wing posts.  these posts reserved for 371 j Hyderabad Karnataka candidates only.

The aspirants are able to get more details regarding this direct recruitment like vacancies, eligibility criteria,  application fees, application submission method, selection procedure and other important details.

Post Details:

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ(ರೇಷ್ಮೇ ಕೃಷಿ ವಿಭಾಗ) (01 Post)

(Insect Pathology & Pest Management)

Salary: Rs. 56800- 99600

Education:

 1. M.Sc. First Class in Sericulture/ Zoology or M.Sc.(Agri) Entomology.
 2. Doctoral Degree in Sericulture/ Entomology/Zoology with specialization in Insect Pathology/ Microbiology.
 3. Post Doctoral Research experience of Five years in Entomology/ Insect Pathology/Microbiology/ Pest Management.

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸಿ

(ರೇಷ್ಮೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ವಿಭಾಗ)

(Chemical Processing & By Product Utilization & Industrial Management)

Salary :  56800- 99600

Education:

 1. I Class M.Tech. in Textile Technology/Textile Science/ Textile Chemistry/Fibre Science Industrial Management.
 2. 5 Years experience in Textile Industry/Research.
 3. Desirable P.hD. in above subjects

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿಯ ನೇಮಕಾತಿ

ವಿಜ್ಞಾನಿ ಬಿ

 1. (Insect Physiology)
 2. (Silkworm Breeding) or
 3. (Silk Reeling & Silk Throwing & Weaving )

Salary: 52650- 97100

Education:

 1. M.Sc. First Class in Sericulture/ Zoology or M.Sc.(Agri) Entomology.
 2. P.hD. in above subjects and specialisation in Silkworm Physiology & Bio-chemistry.

Or

 1. First Class M.Tech. in Textile Technology/Textile Engineering.
 2. 2 Years experience in Insect Pathology/ Bio-chemistry/ or Textile Industry/Research.

ಹಿರಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ  ಸಹಾಯಕರು:

Salary: 27650- 52650

Education:

 1. Moriculture: M.Sc., I Class in Sericulture/Botany M.Sc. (Agri), Plant Science.
 2. Sericulture: M.Sc., I Class in Sericulture/Zoology/Entomology or M.Sc. (Agri.) in Entomology/ Sericulture.
 3. Silk Technology: B.Tech./BE (Textile)/B.Sc. Tech. (Textile Chemistry)/ B.Tech. in Silk Technology.
 4. Desirable P.hD. in above subjects

FDA Recruitment in DCC Bank

ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು:

Salary: 21400- 42000

Education:

 1. P.U.C. or equivalent qualification.

Application fees:

SC & ST : Rs. 250/

Cat 1 : Rs. 500/

Others : Rs. 1000/

Application fees can make by Postal order in favour of Karnataka State Silk Research and Development Institute Thalagattapura, Kanakapura Road, Bangalore

Selection Procedure:

Merit and Interview

HAL PRT & TGT Teacher recruitment- Salary Rs. 60000/ Apply now

Application Submission Method:

Prescribed application format download from official website and send the filled application form with all necessary attachments and postal order to  below address by register post.

Last date to Application Submission;

28-02-2022

Important Links:

Application Format

Notification

Official Website


Click here to Share:
Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

2 Responses to ಕರ್ನಾಟಕ ರೇಷ್ಮೇ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರ ನೇಮಕಾತಿ- KSSRDI Recruitment 2022- Apply Now

 1. Now that many people are using smart phones, we can consider mobile phone positioning through wireless networks or base stations.

 2. 더욱 빠르게, 더욱 정교하게, 더욱 화려하게 카지노 게임을 만들어야 한 명이라도 많은 사용자를 끌어올 수 있기 때문입니다.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *