ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಸಮಾಲೋಚಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Click here to Share:

Brief Information:

ಅಧಿಸೂಚನೆ- ಸಮಾಲೋಚಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Online application invited from the Karnataka Rural Development and Panchayat Raj Department for the various consultant posts for assigning Jal Jeevan Mission and swachh Bharat mission plan on contract base

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಲ ಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಮಾಲೋಚಕರ ಹುದ್ದೆಗಳ ತಾತ್ಕಲಿಕ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.

The candidates who fulfill required amount of educational qualification and desirable qualification can apply for these posts

ರಾಜ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಾಲೋಚಕರು:  (HRD) – Total posts-1

 •   The candidate is required possess MSW/ MA/ Post Graduate Degree in rural development / social science from a recognised University only
 •   8 to 10 years experience in relevant field

State WQMS Consultant (NABL Accredited) Total posts- 02

 • The candidate is required to possess a Post Graduate degree in chemistry/ biochemistry / Environmental Science from recognised University only
 • 5 year experience in water quality analysis

 Support engineer Total posts-5

 • Graduates in civil engineering from a recognised University only

 System admin : 1 post

 • Graduate in BE (CS or IT) 

District Project Manager: 01 Post 

 • The candidate is required to possess a postgraduate degree in management/ Social science / social work / relevant professional degree from a recognised University

ಮಾಹಿತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಂವಹನ ಸಮಾಲೋಚಕರು: 01 Post

 • Post graduate in Mass Communication or journalism from a recognised University
 •  minimum 3 years experience is in relevant field

ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಶುಚಿತ್ವ ಸಮಾಲೋಚಕರು: ,01

 • Graduate degree in engineering or social science public health rural management or other relevant field

ಘನ & ದ್ರವ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಮಾಲೋಚಕರು: 01 post

 • Graduate in environmental engineering or civil engineering

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೌಲಮಾಪನ ಸಮಾಲೋಚಕರು: 01 post

 • MCA/ Statistics/ M.Sc. Computer Science/ B.E,

ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ: 01 post

 • MSW or  MA, in respective field

Age: Not be more than 45 years

Salary / Remuneration

22,000 to 60,000

Selection Method:

Interview

Written Examination

Important Dates:

Last date of Application: 11-01-2021 at 05:30 P.M

Important Information:

Contract/ Outsource period: initially for 1 year, based on satisfactory performance contract will be extended for every year

 

Application submission method:

Filling prescribed application format along with enclosures send to below mentioned address before the last date.

Address,

The Commissioner,

Rural Drinking water and Sanitisation Department

2nd Floor , KHB Complex, Cauvery bhavan, KG road

Bangalore- 560009

Important links.

Official website

Notification

Application format


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *