ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ- SDA, FDA, Teacher, Warden, etc

Click here to Share:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯೋಜನೆ & ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆಗಳು(ನೇಮಕಾತಿ) 2021 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Brief Information:

Draft notification  released from state government of Karnataka to make rules and regulation to direct recruitment of the Karnataka Residential Educational Institutions Society the Governing council of Educational Institution Society with approval of the government of Karnataka.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ನಿಯೋಜನೆ & ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ  ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸೇವೆಗಳು(ನೇಮಕಾತಿ) 2021 ಅನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಾರ್ಡನ್ , ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್, ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು, ಪ್ರಾಯೋಗಾಲಯ ಸಹಾಯಕರು, ಗ್ರೂಪ್ ಡಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು  ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Karnataka Government may start the recruitment for following posts.

Vacancies and Salary scale:

Post Name Total Post for Direct Recruitment Salary Scale
‍FDA Cum Computer Operator 716 Rs. 27650-52650
Stenographer 01 Rs. 27650-52650
‍SDA Cum Computer Operator 33 Rs. 21400-42000
Drivers 19 Rs. 21400-42000
Watchman/ Group D 2098 Rs. 17000-28950
Principals for KRIES Residential Schools 783 Rs. 43100-83900
Vice Principals for Atal Bihari Vajapeyee Residential Schools 14 Rs. 43100-83900
Language Teacher Kannada 813 Rs. 33450-62600
Language Teacher 813 Rs. 33450-62600
Language Teacher Hindi 813 Rs. 33450-62600
Subject Science 838 Rs. 33450-62600
Subject Teacher Mathematics 813 Rs. 33450-62600
Subject Teacher Social Science 808 Rs. 33450-62600
Computer Teacher 808 Rs. 33450-62600
Phyical Education Teacher 808 Rs. 33450-62600
Art and craft Teacher 495 Rs. 30350-58250
Music Teacher 793 Rs. 33450-62600
Warden 712 Rs. 27650-52650
Staff nurse 405 Rs. 33450-62600
Librarian 14 Rs. 30350-58250
Lab Assistant 11 Rs. 21400-42000

Post Name and Education Qualification: 

Post Name Education Qualification:
‍FDA Cum Computer Operator Bachelor degree in any discipline with computer working knowledge
Stenographer PUC and Senior stenography course
‍SDA Cum Computer Operator PUC with computer working knowledge
Drivers SSLC Valid driving licence
Watchman/ Group D SSLC only
Principals for KRIES Residential Schools Post graduate degree & Bachelor of Education
Vice Principals for Atal Bihari Vajapeyee Residential Schools Post graduate degree & Bachelor of Education
Language Teacher Kannada Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Language Teacher Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Language Teacher Hindi Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Subject Science Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Subject Teacher Mathematics Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Subject Teacher Social Science Bachelor degree & Bachelor of Education in respective subject
Computer Teacher Degree in Computer Application/ Computer Science/
Phyical Education Teacher Bachelor degree and Physical education
Art and craft Teacher Bachelor degree in fine arts/ visual arts
Music Teacher SSLC and Proficiency/ Praveen/ Vidwan examination in music
Warden Bachelor degree & Bachelor of Education
Staff nurse B.Sc Nursing of PUC GNM
Librarian Degree in library science
Lab Assistant PUC & Diploma in laboratory technique

Education Qualification:

Post Name Education Criteria
Assistant Director of Agriculture Master degree in Agriculture
Agriculture Officer Bachelor degree in Agriculture
Assistant Agriculture Officer Bachelor degree in Agriculture
First Division Assistant Any Degree
Second Division Assistant PUC/ equivalent
Stenographer PUC and Stenographer course
Typists PUC and Typist Course
Laboratory Assistant PUC Science
Driver PUC and Valid Driving licence
Cooks SSLC
Group D SSLC

           

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ & ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ  ಲೋಕಸೇವಾ ಆಯೋಗದಿಂದ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ  ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ ಸಲಹೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೆಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Download the Notification


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

2 Responses to ಕರ್ನಾಟಕ ವಸತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ- SDA, FDA, Teacher, Warden, etc

  1. Highly energetic article, I enjoyed that a lot.
    Will there be a part 2?

  2. bitchesgirlz says:

    Regular expressions of affection, both verbal and physical, strengthen the emotional bond.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *