4000 ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- ಪೋಲಿಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ- PUC- KSP Recruitment 2021

Click here to Share:

Brief Information

Good news for job aspirants from the Karnataka government who are going to search jobs in Karnataka state police. 4000 police constable is being recruited by Police department of Karnataka.

Karnataka Police Department has announced job notification for recruitment 4000 Civil Police Constable posts across the state  (HK & Non HK). Online application invites from interested and eligible candidates for this direct recruitment.

ಕರ್ನಾಟಕ ಪೋಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. 4000 ಸಿವಿಲ್ ಪೋಲಿಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಬಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ & ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ರಾಜ್ಯ ವೃಂದ & ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಹುದ್ದೆಗಳ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.

Post Details:

State cadre/ ರಾಜ್ಯ ವೃಂದ

Civil Police Constable (Men) : Total Posts- 2393

Civil Police Constable (Women) : Total Posts- 799

Total Posts : 3192

Local cadre / ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ವೃಂದ:

Civil Police Constable (Men) : Total Posts- 266

Civil Police Constable (Women) : Total Posts- 75

Total Posts : 341

Educational Criteria:

PUC/ 12th Class / equivalent from recognised board/ institute

Age Limit: (as on 25-06-2021)

Minimum age limit : 19 years

Maximum age limit :

SC/ ST/ OBC  Candidates : 27 years

General Candidates : 25 years

Tribe candidates those who are residing in Forest area : 30 years

Salary Scale:

Rs. 23500-47650

Application fees:

GM and OBC Candidates : Rs.400/-

SC/ST/Cat 1 candidates : Rs. 200/-

 

Selection process:

Stage-1: Written examination

Stage-2: Physical Standard Test and Endurance Test

Stage-3: Medical Test

Karnataka Police Constable Syllabus 2021

India & Neighbouring Countries Sports, Famous Books & authors, Geography, Countries & Currencies, Scientific Research, Indian Constitution, Economy, Biology, Politics, Famous places, Countries & Capitals, Famous Personalities, Art & Culture, General Policy, States & Capitals, Current Affairs- National & International, History, Ethics, Ecology, Computer Knowledge

Mental Ability Syllabus for KSP Civil Police

Embedded Figures, Coding-Decoding, Visual Memory, Clocks & Calendars, Non-Verbal Series, Cubes and Dice, Arithmetical Reasoning, Number Ranking, Decision Making, Alphabet Series, Mirror Images, Directions, Blood Relations, Problem Solving, Statement Conclusion, Syllogistic Reasoning, Arrangements, Analogies, Number Series

 

Download the Syllabus pdf in Kannada

 

Physical and Standard Test & Endurance Test:

 

Important dates :

Online Application start from : 25-05-2021

Last date of application submission : 25-06-2021

Last date of Making payment : 28-06-2021

 

Important Links

Apply Online

Notification 

Official Website

 


Click here to Share:
Tagged , . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *