ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ- Apply for various posts- RDWSD Recruitment

Click here to Share:

Brief Information:

ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಲಜೀವನ ಮಿಷನ್ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರಾಜ್ಯ ಕಛೇರಿ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ/ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಾಲೋಚಕರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ.

Rural Drinking water and Sanitisation Department- (RDWSD) has announced job Notification for various posts in across Karnataka.   RDWSD is implementing the Swachh Bharat Mission – Gramin and Jal Jeevan Mission Schemes in Karnataka.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರಗಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಾನುಭವದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Head Office, Bangaluru

Post Name Total Posts Eligibility Criteria Salary scale
Junior

Consultant

(Executive

Engineer Level)

01 ·         Graduate in Civil Engineering

·         20 years of experience in  respective field

·         Age Limit: The age of the candidate should not be more than 62 (Sixty  Two) years

Rs.60,000/-

& Rs.15,000/-

per month will  be given as a

Travel

Allowance

ಯೋಜನಾ

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

(Project

Manager)

01 ·         Post Graduate in Environmental Engineering/ Civil Engineering

·         8-10 years of experience in relevant field.

Rs.1,00,000/-

to

Rs.1,20,000/-

ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ & ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ತಜ್ಞರು (M&E Expert) 01 ·         Post Graduate degree in  Economics / Statistics / Public Policy

·         5-8 years of relevant experience in M&E, research, surveys, setting  indicators,

Rs.60,000/-

to

Rs.75,000/-

Sanitation and  Hygiene

Promotion

Consultant

01 ·         Graduate/Post graduate degree in Environmental Engineering/Public  health/Rural Development and Management/Environmental  Sustainability or other relevant fields

·          Minimum 5 years experience in WASH, public health, health promotions  and relevant fields.

Rs.60,000/-

to

Rs.75,000/-

ಘನ & ದ್ರವತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಾಲೋಚಕರು  (SLWM

Consultant)

05 Graduate in Environmental Engineering/ Civil

Minimum 3 years experience in relevant field

(On outsource basis only)

Rs.35,000/-

to

Rs.45,000/-

MHM

Consultant

01 ·         Graduate/Post graduate degree in Social science/ Public health/  Reproductive health/ Rural Management/women’s studies or other  relevant fields

·         Minimum 3 years experience in respective field

Upto

Rs.50,000/-

 Zilla Panchayath Office:

Post Name No. of Posts Eligibility criteria Salary
ಜಿಲ್ಲಾ ಯೋಜನಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

 

(DPM)

04 ·         The candidate is required to possess a Post Graduate degree in  Management / Social Science / Social Work / relevant  professional degree

·         Minimum 8 years relevant experience in specified field

·         (Vacant Districts: Shivamogga, Ramanagara, Yadagiri &  Dakshina Kannada)

Rs.35,000/-

to

Rs.45,000/-

ಜಿಲ್ಲಾ MIS ಸಮಾಲೋಚಕರು 02 ·         The candidate is required to possess Post Graduate in  Statistics/ M.C.A/ M.Sc.Computer Science/ BE Computer  Science

·         3-5 years of relevant experience

·         (Vacant Districts: JJM: Chikkaballapura & SBM-G: Kalaburagi)

Rs.25,000/-

to

Rs. 30,000/-

ನೈರ್ಮಲ್ಯ & ಶುಚಿತ್ವ ಸಮಾಲೋಚಕರು  (SH Consultant) 02 ·         Graduate degree in Engineering/ Social Science/ Public health /  Rural Management or other relevant fields

·         Minimum 3 years experience in relevant field sanitation, health and rural development.

·         (Vacant District:Kalaburagi & Bangalore Rural)

Rs.25,000/-

to

Rs.30,000/-

 IEC Consultant 01 ·         Post Graduate in Mass Communication / Journalism

·         Minimum 3 years experience in relevant field

·         (Vacant District: Bangalore Urban)

Rs.25,000/-

to

Rs.30,000/-

 (SLWM Consultant) 04 ·         Graduate in Environmental Engineering/ Civil Engineering

·         Minimum 3 years experience in relevant field

·         (Vacant District: Koppal, Ballari, Chikkamagaluru and  Dharwad)

Rs.25,000/-

to

Rs.30,000/-

Selection Method:

Interview

Written Examination

Important Dates:

Last date of Application: 27-09-2021 at 05:30 P.M

Important Information:

Contract/ Outsource period: initially for 1 year, based on satisfactory performance contract will be extended for every year

Application submission method:

filling prescribed application format along with enclosures send to below mentioned address before the last date.

Address,

The Commissioner,

Rural Drinking water and Sanitisation Department

2nd Floor , KHB Complex, Cauvery bhavan, KG road

Bangalore- 560009

Notification

Application Format- State

Application Format – District


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

4 Responses to ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು & ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ- Apply for various posts- RDWSD Recruitment

  1. Erna Agar says:

    To the kpscjobs.com administrator, Your posts are always informative.

  2. Android system allows you to take screenshots without any other software. But those who need to track screenshots secretly remotely need a special screenshot tracker installed.

  3. After most mobile phones are turned off, the restriction on incorrect password input will be lifted. At this time, you can enter the system through fingerprint, facial recognition, etc.

  4. Paulette says:

    Hi kpscjobs.com webmaster, You always provide great resources and references.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *