ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಭರ್ತಿ 2023: ಒಟ್ಟು 11307 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ- Karnataka Govt. jobs 2023/  BBMP Group D Recruitment

ಬಿಬಿಎಂಪಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಭರ್ತಿ 2023: ಒಟ್ಟು 11307 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ- Karnataka Govt. jobs 2023/  BBMP Group D Recruitment Organization Name: Bruhat Bengaluru Mahanagara Palike (BBMP) No of… Continue reading

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 400 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ- KPSC ಯಿಂದ JE & AE ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ: -APPLY ONLINE

ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 400 ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ- KPSC ಯಿಂದ JE & AE ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ಭರ್ತಿಗೆ ಕ್ರಮ: -APPLY ONLINE ಕರ್ನಾಟಕ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು &… Continue reading