ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ PDO, GP ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 & 2 ಹಾಗೂ SDAA ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ 2023- RDPR PDO Recruitment 2023

Click here to Share:

ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ PDO, GP ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 & 2 ಹಾಗೂ SDAA ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ 2023- RDPR PDO SDAA Recruitment 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಆರಂಭವಾಗುವ ಕುರಿತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ.  ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 & ಗ್ರೇಡ್ 2 ಮತ್ತು  ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹತ್ತನೇ ಮುಗಿದವರಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ವಿವಿಧ 3624 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: RRC WR 3624 Posts Recruitment 2023

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (PDO) ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇರಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 6021 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು  ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿ/ ಪುನಾರ್ ಪದನಾಮೀಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (SPDO) (ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ) & ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತಿಕರಿಸಿ/ ಪುನಾರ್ ಪದನಾಮೀಕರಿಸಿದೆ.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಡಿ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವ 6021 ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ / ಪುನರ್ ಪದನಾಮೀಕರಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

TIFR ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಕ್ಲರ್ಕ್ & ಲೈಬ್ರೆರಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: TIFR Recruitment 2023

1) ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 37,900-70,850 ರ ಗ್ರೂಪ್ “ಸಿ” ವೃಂದದ 1500 ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ.40,900-78,200 (ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕಿರಿಯ ವೃಂದ) ರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿ ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಮರು ಪದನಾಮೀಕರಿಸಿದೆ.

2) ಉಳಿದ 4521 ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ರೂ. 37,900-70,850 (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ವೃಂದಲ್ಲಿ) ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ.

3) ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ  ಶೇಕಡ 65% ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ ಅಂದರೇ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಶೇಕಡ 35% ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಬಡ್ತಿ ಮೂಲಕ ತುಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ಅರ್ಟಿಕಲ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ನೇಮಕಾತಿ ಕುರಿತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಾದ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ, ಅರ್ಹತೆಗಳು, ವಯೋಮಿತಿ, ಆಯ್ಕೆವಿಧಾನ, ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ & ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ/ Post Details:

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ- 727
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೇಡ್ 1 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 635
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗ್ರೇಡ್ 2 ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ- 956
ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಹಾಯಕರು- 625

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕ & ಇತರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ: ZP Administrative Assistant Recruitment 2023


ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 570 ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಸಚಿವರು ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳು/ Educational Qualification:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃತ ಬೋರ್ಡ್/ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಪಿಯುಸಿ/ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ/ Application Fees:

ಸಾಮಾನ್ಯ & ಇತರೆ ಹಿಂದೂಳಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ : ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ

ಪ.ಜಾ/ ಪಪಂ/ ಅಂಗವಿಕಲ/ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕ & ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ: ಇನ್ನು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ.

ವಯೋಮಿತಿ/ Age Limit:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ಕನಿಷ್ಟ 18  ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿರಬೇಕು & ಗರಿಷ್ಟ 35 ವರ್ಷ ಮೀರಿರಬಾರದು.

 ಗರಿಷ್ಟ ವಯೋಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಡಿಲಿಕೆ:

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ (SC/ST): 05 ವರ್ಷ

ಇತರೆ ಹಿಂದೂಳಿದ ವರ್ಗ (OBC) : 03 ವರ್ಷ

ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರಿಗೆ: 05 ವರ್ಷ

ಆಯ್ಕೆವಿಧಾನ/ Selection procedure:

ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ:

ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಗರೀಕ (ವರ್ಗೀಕರಣ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮನವಿ) ನಿಯಮಗಳು, 1957 ರ ಷೆಡ್ಯೂಲ್ (1) ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವುದನ್ನು ಬಾಕಿಯಿರಿಸಿ, ಹಿರಿಯ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವೃಂದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯ ವೃಂದವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಆಯುಕ್ತರು, ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ರವರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧಿಕಾರವನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.

When Notification/ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಸೂಚನೆ? :

ಪಂಚಾಯತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ (ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ) ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು ಸರ್ಕಾರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕಿದ್ದ ಕೇಡರ್ & ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಹರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆಯುವ ಸಾದ್ಯತೆ ಇದೆ.

Important Links/ ಪ್ರಮುಖ ಲಿಂಕುಗಳು:

Recent Update

ಅಧಿಸೂಚನೆ/ Notification


Click here to Share:
Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

52 Responses to ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ PDO, GP ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗ್ರೇಡ್ 1 & 2 ಹಾಗೂ SDAA ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ 2023- RDPR PDO Recruitment 2023

 1. Geeta v p says:

  Application date start yavaga agutte

 2. Ocyfou says:

  allergy over the counter drugs prescription only allergy medication best allergy medicine for rash

 3. Srtlcl says:

  cheap sleeping pills online provigil 200mg usa

 4. Hkwzlh says:

  throwing up after taking medication glimepiride 1mg cheap

 5. o great to find someone with some original thoughts on this topic. horse racing dubai

 6. Pqnyqv says:

  popular prescription acne medication prednisone sale dermatologist recommended acne medication

 7. Zqulwk says:

  can flonase make you sleepy buy claritin pill best allergy medicine without antihistamine

 8. Uepzqc says:

  buy absorica sale generic accutane 10mg buy isotretinoin 10mg online cheap

 9. Flteju says:

  strong sleeping pills boots buy melatonin 3 mg generic

 10. Toednp says:

  buy generic amoxil for sale amoxil 500mg for sale amoxicillin 1000mg usa

 11. Mvxqai says:

  best sleep aid at walgreens buy generic phenergan

 12. Nxywma says:

  brand zithromax 500mg zithromax order online zithromax price

 13. Gxcnxf says:

  neurontin online order gabapentin uk

 14. Ightjg says:

  buy generic azithromycin 500mg purchase azipro pill azipro ca

 15. Svqaao says:

  buy prednisolone without prescription prednisolone online omnacortil sale

 16. Gqkoqq says:

  amoxicillin 250mg brand amoxil 1000mg ca cheap amoxil generic

 17. Rrlibj says:

  buy acticlate online monodox drug

 18. Tyrkni says:

  buy albuterol tablets buy albuterol 4mg inhaler get asthma pills online

 19. Lpdzjt says:

  order augmentin 375mg sale buy augmentin online

 20. Effwhh says:

  buy levoxyl online cheap order synthroid online where can i buy levothyroxine

 21. Uapsmf says:

  vardenafil 10mg over the counter order vardenafil 20mg for sale

 22. Kdsuny says:

  order clomiphene generic oral clomid 100mg buy clomid generic

 23. Fpuqss says:

  buy tizanidine pill how to buy zanaflex buy generic zanaflex

 24. Sdmwef says:

  brand semaglutide buy generic rybelsus 14mg buy semaglutide tablets

 25. Tuyiai says:

  order prednisone 10mg online oral prednisone cost prednisone 5mg

 26. Erlhot says:

  order rybelsus generic buy semaglutide 14 mg without prescription semaglutide online buy

 27. Jnsbam says:

  isotretinoin 10mg ca isotretinoin price purchase isotretinoin online cheap

 28. Live TV says:

  I think the admin of this site is really working hard for his website since here every stuff is quality based data.<a href="https://www.clients1.google.ga/url?sa=t

 29. Mfflkw says:

  buy amoxil online amoxicillin sale amoxil for sale

 30. Kczzsf says:

  buy ventolin online order ventolin 2mg online order ventolin 2mg online

 31. Dwgwqo says:

  order azithromycin 250mg pill zithromax 500mg pill azithromycin 250mg drug

 32. Qqxsnk says:

  order augmentin 375mg sale augmentin 375mg for sale augmentin 625mg brand

 33. Iyeoze says:

  order omnacortil 10mg online cheap prednisolone 10mg us order omnacortil 10mg generic

 34. Rptfxx says:

  buy synthroid sale order synthroid 100mcg for sale cheap levothroid without prescription

 35. Rqrxlk says:

  order gabapentin 100mg generic neurontin 600mg canada gabapentin 600mg without prescription

 36. This is my first time pay a quick visit at here and i am really happy to read everthing at one place .-vox luve

 37. Vctoac says:

  clomid without prescription order clomid 50mg sale clomid pill

 38. Volbal says:

  lasix order lasix drug furosemide 40mg pills

 39. Vxoced says:

  buy viagra 100mg generic canadian viagra and healthcare viagra drug

 40. Mxgodv says:

  vibra-tabs buy online doxycycline generic monodox cheap

 41. Kvcgnd says:

  rybelsus pills rybelsus 14 mg uk semaglutide 14 mg cost

 42. Xldyfz says:

  blackjack online us online slots for real money gambling meaning

 43. Ulbjdp says:

  vardenafil 20mg canada levitra online order vardenafil 10mg generic

 44. Spyjhc says:

  buy pregabalin 75mg sale order lyrica without prescription how to get pregabalin without a prescription

 45. Cbbwsu says:

  triamcinolone online buy generic triamcinolone 4mg triamcinolone over the counter

 46. Xwtjpi says:

  hydroxychloroquine oral buy plaquenil 200mg for sale plaquenil 400mg pill

 47. Mjwlll says:

  desloratadine drug cost desloratadine buy clarinex 5mg for sale

 48. Essrjk says:

  order cialis 10mg sale purchase cialis pill rx pharmacy online cialis

 49. Hdvjml says:

  buy cenforce 50mg pill purchase cenforce generic cenforce buy online

 50. Rqbiat says:

  claritin 10mg pill order loratadine 10mg generic order loratadine 10mg online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *