ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ವಿವಿಧ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Click here to Share:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ವಿವಿಧ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

Brief Information:

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಈ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಹ & ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಇಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Application invites from Centre for Smart Governance for various technical posts from eligible candidates. These posts are being recruited on contract base for next three years. Interested candidates can apply through email before the last date

Centre for Smart Governance (CSG), Government of Karnataka invites applications from eligible candidates in the areas of IT / ICT for the positions listed below:

 

Name of Posts             No. of Posts

Project Manager                    06

Project Lead                           03

Solution Architect                  01

Business Analyst                     05

Senior Software Engineer    08

Software Engineer                42

Test Lead                               02

Test Engineer                        10

Operations Manager             04

Database Designer               04

Database Administrator        04

System Administrator           02

 

Total Posts: 91

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಧಾರವಾಡದ ನೇಮಕಾತಿ

ರೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯ DFCCIL ನಲ್ಲಿ 1074 ಹುದ್ದೆಗಳು

ಎಸ್.ಬಿ.ಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ 5200 ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

 

Position no. 1: Project Manager

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA

Experience & Skills required:• Minimum 10 years of relevant experience.

 

Position no. 2: Project Lead

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA

Experience & Skills required:• Minimum 8 years of relevant experience.

 

Position no. 3: Solution Architect

Minimum Qualification: BE/B.Tech

Experience: Minimum 8 years of relevant experience

 

Position no. 4: Business Analyst

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/MSc (Computer Science/Information Science)/MBA (Full time degree)

Experience & Skills required:• Minimum 7 years of relevant experience.

 

Position no.5: Senior Software Engineer (C# or Java)

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/M.Sc. Computer Science

Experience: Minimum 5years of relevant experience

 

Position no. 6: Software Engineer

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/ M.Sc. Computer Science

Experience: Minimum 3 years of relevant experience

 

Position no. 7: Test Lead

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA

Experience: Should have minimum 7 years of relevant experience

 

Position no. 8: Test Engineer

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA

Experience: Should have minimum 3 years of relevant experience

 

Position no 9: Operations Manager

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/MSc

Experience: Minimum 7years of relevant experience

 

 

Position no. 10: Database Designer

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/MSc

Experience: Minimum 07years of IT experience with 5 years of relevant Experience in Data base Design

 

Position no 11: Database Administrator

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/MSc

Experience:  Minimum 7years of relevant experience

 

Position no 12: System Administrator

Minimum Qualification: BE/B.Tech/MCA/MSc

Experience: Minimum 7years of relevant experience

 

 

How to Apply:

Application should submit through e-mail : careerscsg@karnataka.gov.in

 

Last date of Apply:

30-06-2021

 

Important Web links:

Notification

Job Qualification & Description

Official Website

 

ಇತ್ತೀಚಿನ ಹೊಸ ನೇಮಕಾತಿಗಳು

                                                                                                 Click here

 


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

2 Responses to ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಇ-ಆಡಳಿತ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ- ವಿವಿಧ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ

  1. Es muy difícil leer los correos electrónicos de otras personas en la computadora sin conocer la contraseña. Pero a pesar de que Gmail tiene alta seguridad, la gente sabe cómo piratear secretamente una cuenta de Gmail. Compartiremos algunos artículos sobre cómo descifrar Gmail, piratear cualquier cuenta de Gmail en secreto sin saber una palabra.

  2. Si está pensando en usar una aplicación para espiar teléfonos celulares, entonces ha tomado la decisión correcta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *