ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನ- ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ- ನೆಟ್/ಸ್ಲೆಟ್/ ಪಿಎಚ್ಡಿ

Click here to Share:

ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ದಿಂದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು & ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹುದ್ದೆಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ & ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ  ಈ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸ್ನಾತಕೊತ್ತರ ಪದವಿಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ನೆಟ್/ ಸ್ಲೆಟ್/ ಪಿಎಚ್ಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಅರ್ಹ & ಆಸಕ್ತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಈ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ  ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ:

ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ (Professor)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 05 ( Chemistry, Zoology, Mechanical Engineering, Electrical engineering & Philosophy)

Education Criteria: Post Graduation & PHD

ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು: (Associate Professor)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 04 (English, Physics, Mathematics & Zoology)

Education Criteria: Post Graduation & PHD

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು (Assistant Professor)

ಒಟ್ಟು ಹುದ್ದೆಗಳು: 03 (Physics, Apparel Technology & Management, Library & Informatics Science)

Education Criteria: Post Graduation & NET/ SLET/  PHD

Application fees:

Assistant Professor: Rs. 250/-

Associate Professor/ Professor:  Rs. 500/-

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರ್ವಿಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.

Salary Scale:

Professor: Rs. 1,44,200- Rs. 2,18,200

Associate Professor: 1,31,400-2,17,100

Assistant Professor: Rs. 57,700-Rs.1,82,400

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ:

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕದ ಒಳಗಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್, ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು, 560056 ಈ  ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.

ಪ್ರಮುಖ ದಿನಾಂಕಗಳು:

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: 30ನೇ ಜುಲೈ, 2021

ಅರ್ಜಿ ಪಾರ್ಮೆಟ್ & ವಿವರವಾದ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ದಿನಾಂಕ: 23-06-2021 ನಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್: wwwbangaloreuniversity.ac.in ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ

Official Website

 


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *