ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ- 2468 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

Click here to Share:

  1. Brief Information: 

Rural development and Panchayath raj Department, Government of Karnataka has released draft notification regarding Karnataka Panchayath Engineering Service  (Cadre & Recruitment) rules, 2021.

ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ & ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ವೃಂದ & ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳು 2021 ನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರಡು ನಿಯಮಗಳ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ 29-04-2021ರಂದು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದೆ.

Any objection or suggestion which may be received by State Government from any person with respect to said draft with 15 days of Official gazette notification.

DFCCIL- 1074 ಹುದ್ದೆಗಳ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ

SBI ನಲ್ಲಿ 5200 ಕ್ಲರ್ಕ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ

KOF Hubli Recruitment

 

Post Name- Vacancies & Education Qualification:

Post Name Vacancies Education
Assistant Executive 147 Bachelor of Engineering Degree (Civil)
Assistant Engineer 205 Bachelor of Engineering Degree (Civil)
Junior Engineer 568 Bachelor of Engineering Degree (Civil)
First Division Assistant 222 Any Degree
First Division Account Assistant 32 B.Com
Stenographer 38 PUC + Steno
Second Division Assistant 258 PUC
Second Division Account Assistant 62 B.Com
Typist 254 PUC + Typing
Driver 216 SSLC or equivalent
Peon 466 SSLC or equivalent

ಮೇಲಿನ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ & ಬಡ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಾಗಿದ್ದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಈ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ/ ಸಲಹೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಗೆಜೆಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೆಶನ್ ಹೊರಡಿಸಿದ 15 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Click here

Download the Notification

Recent Job Notification: 


Click here to Share:
Tagged . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

One Response to ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ದಿ & ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮಕಾತಿ- 2468 ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ

  1. MONAPPA says:

    ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಸ್ಟಗಳ್ಗೆ ವಯೋಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಯೋಮಿತಿ ಮೀರಿ ಬಳಷ್ಟು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗಿದೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ನೊಂದ ಬಡ ವಿದ್ಯರ್ಥಿಯ ಅಳಲು

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *