ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ- 1500 ಹುದ್ದೆಗಳು- ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ/ Karnataka Transport Service

Click here to Share:

Brief Information:

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿನ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ, ಬಡ್ತಿ & ನಿಯೋಜನೆಗಾಗಿ  ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.   ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು, ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು, ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು, ಚಾಲಕರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗಾಗಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ & ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.

 

ಕೆಳಗೆ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರ್ಧಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳ ವಿವರ & ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಬಾದಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾದ 15 ದಿನಗಳೊಳಗಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಅಥವಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

 

Job Notification
Study Material
Old Question Papers

 

 

Regional Transport Officer/  ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಿ:

Total Posts for Recruitment: 33 Posts

Education Qualification: Mechanical Engineering/ Automobile Engineering from recognized university.

Salary scale: 52650-97100

 

Inspector of Motor Vehicles/ ಮೋಟರ್ ವಾಹನ ನಿರೀಕ್ಷಕರು:

Total Posts for Recruitment: 317 Posts

Education Qualification: SSLC and Diploma in Automobile Engineering or equivalent

Salary scale: 33450-62600

 

First Division Clerk/ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು:

Total Posts for Recruitment: 305 Posts

Education Qualification: Any degree from recognized university.

Salary scale: 27650-52650

 

Stenographer/ ಶೀ‍ಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರು:

Total Posts for Recruitment: 32 Posts

Education Qualification: PUC/ equivalent and Certificate course in Steno

Salary scale: 27650-52650

 

Second Division Assistant/ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರು:

Total Posts for Recruitment: 401 Posts

Education Qualification: PUC/ equivalent  from recognized university/ board.

Salary scale: 21400-42000

 

Typist/ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರು:

Total Posts for Recruitment: 75 Posts

Education Qualification: PUC and Typist certificate course from recognized university.

Salary scale: 21400-42000

 

Drivers/ ಚಾಲಕರ:

Total Posts for Recruitment: 98 Posts

Education Qualification: SSLC and Valid driving licence

Salary scale: 21400-42000

 

Peon/ ಜವಾನರು:

Total Posts for Recruitment: 244 Posts

Education Qualification: SSLC passed

Salary scale: 17000-28950

Download the Notification

 

 


Click here to Share:
Tagged , . Bookmark the permalink.

About sdkpscjob

www.kpscjobs.com Educator & Blogger

2 Responses to ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ನೇಮಕಾತಿ- 1500 ಹುದ್ದೆಗಳು- ಕರಡು ಅಧಿಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಟ/ Karnataka Transport Service

  1. How do I know who my husband or wife is chatting with on WhatsApp, then you are already looking for the best solution. Eavesdropping on a phone is much easier than you realize. The first thing to install a spy application on your phone is to get the target phone.

  2. Is there a better way to quickly locate a mobile phone without being discovered by them?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *